TOPlist

Hora Travný

Vrch Travný (1203 m) leží v Lysohorské hornatině, rozsoše vybíhající od Bílého Kříže. Vypíná se nad údolím Morávky a Mohelnice. Někdy je také nazýván Velký Travný.
Vrchol hory je porostlý řídkým horským lesem, který umožňuje dílčí výhledy do okolní krajiny. Na vrcholku a úbočí hory Travný se rozkládá přírodní rezervace Travný, která má rozlohu 154,8 ha. Rezervace chrání pralesovitý porost buku a klenu se smrkem a jedlí. Ve vlhčích místech rezervace v okolí toků potoků se vyskytují chráněné druhy obojživelníků a mají tady také široké zastoupení ptáci a savci.
V podhřebenové části masivu Travného, jižní části pramenišť Travného potoka se rozkládá ještě jedna rezervace Travný potok, která má rozlohu 18,6 ha. Posláním rezervace je ochrana smíšeného lesního porostu s přirozenou dřevinnou skladbou (bučina s javorem klenem, jedlí a smrkem) a výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Kolem východního okraje přírodní rezervace vede modrá turistická trasa z obce Pražmo na vrchol Travný. Z obce Morávka vede zelená turistická trasa během které lez spatřit zbytky partyzánského bunkru a pomník partyzánů.
Fotografie uživatelů
Pod vrcholem Lyse hory
Vodní dílo Morávka
Travný -vrchol
Podzimní vyplaz na Travný -1203m.n.m.
Podzimní vyplaz na Travný -1203m.n.m.
Malá Prášivá,Čupel,Lípí-část Těšinských Beskyd
Lysá
Lysá Hora
Hladici bod Lysa hora vychod slunce
Lysa hora